Guohua Zhang, Ph.D.

Guohua Zhang, Ph.D.

Contact Info

Guohua.Zhang@uth.tmc.edu

(713)500-7460

Fax: (713)500-0689