Jin Bin Tian, Ph.D.

Jin Bin Tian

Contact Info

Jin.Bin.Tian@uth.tmc.edu

713.500.7507

Fax: 713.500.7456