Jin Bin Tian, Ph.D.

Jin Bin Tian

Contact Info

Jin.Bin.Tian@uth.tmc.edu

(713)500-7507

Fax: (713)500-7456