Michael X. Zhu, Ph.D.

Michael Zhu

Contact Info

Michael.X.Zhu@uth.tmc.edu

(713)500-7505

Fax: (713)500-7456