Michael X. Zhu, Ph.D.

Michael Zhu

Contact Info

Michael.X.Zhu@uth.tmc.edu

713.500.7505

Fax: 713.500.7456